<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Czym?e jest okamgnienie? Wieczno?? w nim jest skryta. 
W ka?dym koniec i w ka?dym niesko?czono?? wida?.

***

Gdzie? w?ród piasku, na bezdro?u drogi 
Ja: pier?cionek przypadkiem zgubiony. 
Czyj? mnie palec z rado?ci? na?o?y, 
Czyje? palce utrzyma? nie mog?y

***

Pusty, marny jest ten ?wiat, 
?lady stóp d?ugo nie trwaj?, 
A aromat dawnych lat 
Nowe wiatry rozwiewaj?.

***

Znajd? kiedy? mi?o?ci i ciep?a zak?tek, 
Gdzie b?d? mog?a p?on??, lecz nigdy nie sp?on?.

***

W naro?niku zwierciad?a piecz?? zastygni?ta 
Straconych nadziei zacisza, 
Wym?czonych srogim wykrzyknikiem: Czeka?! 
Zgubionych w czczych obietnicach.

***

Tak jak piasek przez palce ?ycie nam ucieka, 
Lecz si? nie ?piesz: ostatni ?yczek wypi? trzeba.